Характеристика на изолиращи фолиа LLumar EnerLogic

Данни за стъклени структури фолирани(2) със Enerlogic 35(1/a)  и Enerlogic 70(1/b)

LEP35 LEP35 LEP70 LEP70
Вид стъкло Единично3 Двойно 4
Единично3 Двойно 4
Пропускателна способност на слънчева енергия 22% 19% 47% 40%
Отразяваща способност на слънчева енергия 46% 39% 19% 20%
Поглъщателна способност на слънчева енергия 32% 41% 34% 40%
Пропускателна способност на видима светлина 34% 32% 70% 63%
Отразяваща способност на видима светлина (външна) 43% 44% 8% 14%
Отразяваща способност на видима светлина (вътрешна) 25% 26% 4% 8%
Пропускателна способност на UV-лъчи <1% <1% <1% <1%
g-стойност(6)
0,26 0,33 0,52 0,55
Сумарно отражение на слънчева енергия 74% 67% 48% 45%
Намаляване на блестене 61% 64% 21% 29%
Коефициент на емисия(7)
0,0376 0,0376 0,099 0,099
U-стойност (съгласно EN673 W/m2K)(8)
3,3 2,0 3,5 2,1


Фолиата EnerLogic имат покритие, устойчиво на драскотини, което подпомага лесното им почистване. Производителят предоставя 15 години гаранция за продукта.


Сравнение на фолио EnerLogic и други фолиа (5), считани от дадените производители за най-добри от гледна точка на ефективността на изолацията.(5)сравнение

 

Изтегляне на документа, съдърцащ сравнението.

 

(1/a) Продукт: LEP35 SR CDF

(1/b) Продукт: LEP70 SR CDF

(2) Данните са определени въз основа на стандарти EN410 и EN673

(3) Единичнофлоатно стъкло с дебелина 4 мм. U=5,8 W/m2K

(4) Двойно флоатно стъкло 4/16/4 мм, запълнено с въздух. U=2,8 W/m2K

(5) Данните за изброените фолиа са калкулирани въз основа на публично достъпни проспекти и уеб-страници, както и въз основа на този стандарт

(6) g-стойност - Обяснение на страница „Въпроси и отговори”

(7) Емисионна способност - Обяснение на страница „Въпроси и отговори”

(8) U - Обяснение на страница „Въпроси и отговори”


 

Научете как можете да спестите енергия с помощта на фолиата EnerLogic