Въпроси и отговори

Какво е фолио Low-E?

  • Определението Low-E е съкращение на „Low Emissivity”, което на български означава ниска емисионна способност. Фолиата Low-E поглъщат и пропускат малко топлина. Поради това фолиата Low-E до голяма степен отразяват топлината, задържайки я в пространството, където тя се е създала, в същото време обаче пропускат видимата светлина.

Какво значи емисионна способност?

  • Емисионната способност е относително чисто, което показва, колко е излъчването на повърхността на един обект на същата дължина на вълната спрямо черно тяло със същата температура (която поглъща всички излъчвания). По-просто казано, колкото е по-ниска стойността на емисионната способност на една стъклена повърхност, толкова повече енергия връща на вътре и толкова по-ефективно изолира. При ри нормалините фолиа за защита от топлина и светлина тази стойност е около 0,7, което означава, че се отразява 30% . При стандартните фолиа Low-E тази стойност е между 0,35-0,4, което означава 60-65%. В случай на LLumar EnerLogic емисионната способност е 0,07, което означава 93%.

Какво е UV-излъчване?

  • UV означава ултравиолетова светлина, която е вредна за здравето излъчване и играе важна роля в избеляването на предметите. Фолиата EnerLogic пропускат по-малко от 1% от UV-лъчите. Допълнителна информация за защита от UV-лъчи можете да намерите на сайт www.llumar.bg .

Какво е g-стойност?

  • G-стойност е Стойност за цялостното пропускане на енергия. Сумата от количеството на онази част от слънчевата енергия, която действително преминава през стъклото, тоест пряката пропускливост и количеството на подадената част от погълнатата енергия. G-ойност е число между 0 и 1. Колкото е по-малка тази стойност, толкова по-малко топлина миже да премине през стъклото. В индустрията на фолиа обикновено се използва Стойността за цялостното отразяване на енергия (TSER), тоест реципрочната стойност на g-стойност. Това е една стойност, изразена в проценти, и колкото е по-висока тя, толкова по-ефективна защита осигурява стъклото с монтирано фолио. ВНИМАНИЕ! Някои производители използват IR, инфрачервено отразяване. Стойността IR не се използва в индустрията на фолиа, тъй като в момента няма определен стандарт за измерването й, и поради това стойностите, използвани от различните фирми, не могат да бъдат сравнени. Освен това IR само частично влияе на затоплянето, затова вземането пред вид само на тази стойност може да бъде заблуждаващо.

Какво е U-стойност?

  • U-стойност, или по-рано k-стойност е стойност на пропускливостта на топлината. Това показва на повърхност от 1 кв.м. като ефект от разлика в температурата от 1 К колко watt енергия се пропуска през прозореца. Колкото е по-ниска стойността на U, толкова е по-добра топлинната изолация на стъклото. U-стойността на единичното стъкло с дебелина 4 мм е 5,8 W/m2K. U-стойност има европейски и американски стандарт, двете стойности не съвпадат, така че е добре да се обърне внимание на това при сравнение, защото много от производителите не го подчертават!!!  Американската стойност се превръща в европейска, като се умножи по 5,678. Стойностите на продуктите LLumar, в това число и на фолиата EnerLogic са определени въз основа на европейския стандарт EN 673. Характеристиките на фолиата се определят на стъкла с дебелина 3-4 мм. На такова стъкло традиционните фолиа Low-E обикновено постигат стойност 4,5 W/m2K. (Фолиа EnerLogic = 3,38 W/m2K) Значи ако U-стойността на едно фолио е около 1,0, тогава тя е измерена на стъкло, което и иначе има добри качства за топлоизолация или е стойност, измерена по американски стандарт, която съгласно стандрат EN (който използваме в България) е равна на 5,678!

 

 

UV je oznaka za ultraljubičastu svjetlost (zrake), koje su štetne za zdravlje, a znatno doprinose i bljeđenju materijala. EnerLogic folija posjeduje sposobnost da propušta manje od 1% UV zraka. Više informacija u vezi sa UV zaštitom ćete pronaći na internet stranici www.llumar.hr
 

Въпроси и отговори! Изолиращи фолиа LLumar EnerLogic